Delphi 键盘码表

类别:Delphi 点击:0 评论:0 推荐:
 

Delphi 键盘码表 

资料来源:Delphi Windows 单元文件 表格整理:http://www.netgocn.com

VK_LBUTTON = 1;
VK_RBUTTON = 2;
VK_CANCEL = 3;
VK_MBUTTON = 4; { NOT contiguous with L & RBUTTON }
VK_BACK = 8;
VK_TAB = 9;
VK_CLEAR = 12;
VK_RETURN = 13;
VK_SHIFT = $10;
VK_CONTROL = 17;
VK_MENU = 18;
VK_PAUSE = 19;
VK_CAPITAL = 20;
VK_KANA = 21;
VK_HANGUL = 21;
VK_JUNJA = 23;
VK_FINAL = 24;
VK_HANJA = 25;
VK_KANJI = 25;
VK_CONVERT = 28;
VK_NONCONVERT = 29;
VK_ACCEPT = 30;
VK_MODECHANGE = 31;
VK_ESCAPE = 27;
VK_SPACE = $20;
VK_PRIOR = 33;
VK_NEXT = 34;
VK_END = 35;
VK_HOME = 36;
VK_LEFT = 37;
VK_UP = 38;
VK_RIGHT = 39;
VK_DOWN = 40;
VK_SELECT = 41;
VK_PRINT = 42;
VK_EXECUTE = 43;
VK_SNAPSHOT = 44;
VK_INSERT = 45;
VK_DELETE = 46;
VK_HELP = 47;
{ VK_0 thru VK_9 are the same as ASCII '0' thru '9' ($30 - $39) }
{ VK_A thru VK_Z are the same as ASCII 'A' thru 'Z' ($41 - $5A) }
VK_LWIN = 91;
VK_RWIN = 92;
VK_APPS = 93;
VK_NUMPAD0 = 96;
VK_NUMPAD1 = 97;
VK_NUMPAD2 = 98;
VK_NUMPAD3 = 99;
VK_NUMPAD4 = 100;
VK_NUMPAD5 = 101;
VK_NUMPAD6 = 102;
VK_NUMPAD7 = 103;
VK_NUMPAD8 = 104; VK_NUMPAD9 = 105;
VK_MULTIPLY = 106;
VK_ADD = 107;
VK_SEPARATOR = 108;
VK_SUBTRACT = 109;
VK_DECIMAL = 110;
VK_DIVIDE = 111;
VK_F1 = 112;
VK_F2 = 113;
VK_F3 = 114;
VK_F4 = 115;
VK_F5 = 116;
VK_F6 = 117;
VK_F7 = 118;
VK_F8 = 119;
VK_F9 = 120;
VK_F10 = 121;
VK_F11 = 122;
VK_F12 = 123;
VK_F13 = 124;
VK_F14 = 125;
VK_F15 = 126;
VK_F16 = 127;
VK_F17 = 128;
VK_F18 = 129;
VK_F19 = 130;
VK_F20 = 131;
VK_F21 = 132;
VK_F22 = 133;
VK_F23 = 134;
VK_F24 = 135;
VK_NUMLOCK = 144;
VK_SCROLL = 145;
{ VK_L & VK_R - left and right Alt, Ctrl and Shift virtual keys.
Used only as parameters to GetAsyncKeyState() and GetKeyState().
No other API or message will distinguish left and right keys in this way. }
VK_LSHIFT = 160;
VK_RSHIFT = 161;
VK_LCONTROL = 162;
VK_RCONTROL = 163;
VK_LMENU = 164;
VK_RMENU = 165;
VK_PROCESSKEY = 229;
VK_ATTN = 246;
VK_CRSEL = 247;
VK_EXSEL = 248;
VK_EREOF = 249;
VK_PLAY = 250;
VK_ZOOM = 251;
VK_NONAME = 252;
VK_PA1 = 253;
VK_OEM_CLEAR = 254;   

本文地址:http://com.8s8s.com/it/it5614.htm